Keresés
Close this search box.

Pályázatok

BAR2022 Pályázati beszámoló

A sikeres pályázat benyújtását követően kezdődtek meg a munkálatok, melynek első mérföldköve alapvetően az intelligens private cloud infrastruktúra kialakítása, fejlesztése volt. A fejlesztést a pályázat keretein belül beszerzett eszközök által tudtuk megkezdeni. A cél egy lokálisan, illetve felhőszolgáltatónál is telepíthető, jól skálázható, konténer alapú infrastruktúra megvalósítása volt, mely egyedi szoftverek és termékek kiszolgálására alkalmas. Emellett fontos szempontot játszott a magas rendelkezésre állás, illetve az infrastruktúra monitorozása. Mindezeket figyelembe véve a kubernetes lett az infrastruktúra alapja, mely egy nyílt forráskódú konténer-irányítási rendszer. Kubernetesen belül pedig az RKE2 platformon fut a cluster. A választás amiatt esett erre a platformra, mert jól karbantartott, jól dokumentált, továbbá problémamentes a verziófrissítése. Hét node biztosítja a cluster magas rendelkezésre állású működését. Szem előtt tartva, hogy bármilyen platformra könnyen telepíteni tudjuk a clustert, Infrastructure as Code-ként (IaC) Terraform-ot használunk. Nagy előnye, hogy on-prem, illetve számos nagyobb felhőszolgáltatónál is használható, mint például az AWS vagy Azure. A Terraform lehetőséget ad arra, hogy biztonságos, konzisztens és megismételhető úton telepítsük, frissítsük a clustert. Erőforrás konfigurációs fájlokban van leírva az infrastruktúra, mely verziózható, újra felhasználható és megosztható. Vcluster segítségével virtuális kubernetes clusterek lettek létrehozva, így egymástól szeparáltan futnak a ResourceHUB környezetek. A virtuális clusterek tulajdonképpen izolált környezetként funkcionálnak. Külön vannak kezelve a jogosultságokat, külön szolgáltatások vannak telepítve úgy, hogy a hostolt cluster működését nem befolyásolják. A ResourceHUB környezetek Helm-mel vannak telepítve, frissítve, illetve adott esetben törölve. Ez lehetőséget biztosít, hogy minimális idő alatt, egy parancs kiadásával elkészüljön egy új környezet. A cluster és a benne futó szolgáltatások monitorozva vannak, így bármilyen nem rendeltetésszerű működés esetén értesítést küld a rendszer.

Nemzeti Exportvédelmi Program: Külpiacra Jutási Támogatás

Az AutSoft Zrt. hosszú távú növekedési, stratégiai tervei között szerepel a nemzetközi piac felé nyitás. Az elmúlt évtized alatt óriási, dinamikus fejlődési utat járt be a szoftverfejlesztő vállalat. Most egy új időszámítás kezdődik a vállalat számára, a további fejlődés meghatározó eleme a nemzetközi terjeszkedés lesz.  2020 -ban a cég a kihívásokkal teli időszak ellenére is több mint 25 százalékkal növelte bevételeit, az elmúlt években lefektette a nagyvállalati működés alapjait is. A nyugat-európai piacra lépést támogatja, hogy a vállalat 30 681 200 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. által kiírt, külpiacra jutást támogató pályázatán.   A HEPA ezen pályázattal az exportteljesítménytől jelentősen függő hazai vállalkozásoknak a külpiaci versenyben való helytállásban kíván segíteni.  A cég mérnöki, informatikai szaktudásával kíván versenyképes része lenne a nemzetközi versenynek is.  A menedzsment számára a tavalyi év megerősítés volt abban, hogy itthon és külföldön is a piacnak szüksége van a modern webes és mobilos rendszerekre. Az egyedi szoftverfejlesztéssel foglalkozó vállalat továbbra is az innovatív technológiai megoldásokra építi szolgáltatási portfólióját: a mesterséges intelligencia, az ipari IoT megoldások, a VR, AR-rendszerek segítik majd itthoni és külföldi partnereik digitális folyamatait. Az idei évet a nemzetközi piaci működés alapjainak lefektetésére, elindítására szánja a szervezet. Hosszabb, több éves folyamat elé néz, hogy a jelenleg befektetett munka, erőforrás az elkövetkező években már pénzügyi eredményekben lesz mérhető.

BAR-2022 pályázat: Helyszínfüggetlen szoftverfejlesztői munkát támogató privát felhő megoldás

Projekt címe: ResourceHUB: intelligens privát cloud infrastruktúra dinamikus erőforrás kezeléssel Projekt azonosítószáma: BAR-1.1.1-22-2022-00021 Szerződött támogatás összege: 428 216 208 Ft Tervezett befejezési dátum: 2024.02.28. A projekt tartalmának részletes bemutatása: Az AutSoft Zrt. a Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR-2022) felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be 2022 elején. A pályázat célja a magyar vállalkozások részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedtek el. A megítélt pályázati összeget a vállalat az ún. ResourceHUB megoldás kifejlesztésére fordítja, mely egy helyszíntől független, jól üzemeltethető, automatikusan skálázódó szoftvertermék. Az AutSoft külpiaci törekvéseit régóta artikulálta. Az évtized elején a hosszas előkészítő munkák és jelentős kereskedelmi törekvések brit fejlesztőcsapatokkal való együttműködési szándékokban, lehetőségekben csúcsosodtak ki. A Brexit következtében a vállalat nemzetközi, jelentősen a brit piacra építő kereskedelmi startégiáját felülvizsgálni kényszerült. A megkezdett kereskedelmi együttműködések megakadtak, megszakadtak, illetve számos költségnövelő tényezők jelentkezett – a korábbi gazdasági feltételek gyökeresen megváltoztak. A Brexit okozta kihívásokra válaszul született meg az AutSoft által fejlesztett ResourceHUB. A privát felhőmegoldás révén lehetővé válik a helyszín-független módon történő szoftverfejlesztés, mely távolról is könnyen karbantartható és üzemeltethető. A ResourceHUB, a komplex szoftver rendszerekhez kapcsolódva, önálló platformon és keretrendszerben kezeli az adott szoftver által használt erőforrásokat, ezzel lehetővé teszi a rendszer dinamikus működését és frissítését, a variánsok hatékony és hibamentes kezelését, valamint a karbantartást, amely mind jelentős idő- és költségmegtakarítást, illetve az adminisztratív munka drasztikus csökkenését eredményezi. A ResouceHUB hatékony megoldást kínál mindazon közép- és nagyvállalatok számára, akik akár mobilos, akár webes komplex szoftverrendszereket fejlesztenek, az eltérő ügyféligényekre több szoftverváltozatot kínálnak, nagy mennyiségű és változatos szoftvererőforrást alkalmaznak (pl. képek, animációk, nyelvi fájlok), valamint a rendszerük komplexitása miatt elengedhetetlen számukra a hatékonyság és a megbízhatóság jelentős növelése a szoftverfejlesztés és -támogatás folyamatában.

Digitalizációval támogatott ambuláns kardiológia rehabilitáció

A Rextra Kft. és az AutSoft Kft által alkotott konzorcium több, mint négyszázkilencvenkilencmillió forint vissza nem térintendő támogatást nyert a „VEKOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” pályázati konstrukció keretében. A program keretében az „Ambuláns kardiológia rehabilitációs protokoll kidolgozása, támogató eszközpark fejlesztése IKT technológiákkal és ezek hatásosságának igazolása” elnevezésű projekt valósul meg. A Rextra Kft. kutatási feladata a kardiológiai rehabilitációs és kockázatcsökkentő módszerek elméleti alapozó vizsgálata, valamint az eredmények alapján az ambuláns, távoktatási és multimédiás megoldásokon alapuló kardiológiai rehabilitációs és kockázatcsökkentő módszerek kidolgozása. A konzorcium tagjaként a szoftverfejlesztéssel foglalkozó AutSoft Kft. középvállalkozás az adatok gyűjtési módszereinek, valamint az összegyűjtött adatok elemzési és következtetési eljárásainak kidolgozásán tevékenykedik. A projekt fő céljait azon egészségügyi igények generálták, melyek a megfelelő edukáció, mozgás, táplálkozás és stresszoldó gyakorlatokon keresztül jelentősen javítják a kardiovaszkuláris megbetegedésben szenvedők életkilátásait. Célunk egy olyan szolgáltatás kifejlesztése, amely nagymértékben javítja az érintett betegek életminőségét. A termékfejlesztés során, hosszú távon további kutatók bevonására számítunk, akik segítségével ez a jelentős egészségügyi kérdéskör további technikai támogatást kaphat.A projekt megvalósítása 2018. január 1. – 2019. november 30. időkeretben történik és a Széchenyi 2020 program részeként valósul meg.A projekt céljairól és a projektmegvalósítás előrehaladásáról további információ a részt vevő cégek munkatársaitól kérhető, az info@rextra.hu, valamint az info@autsoft.hu emailcímeken.

Ipari folyamatok támogatása

Az AutSoft Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések pályázati felhívásra 2017-1.3-1-VKE-2017-00015 azonosító számon pályázatot nyújtottak be. Az „Ipari folyamatok virtuális valóság alapú vizualizálása és hatékony beavatkozás támogatása hordozható eszközökről című pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal összesen több, mint ötszázkilencvenkilencmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. Az AutSoft Kft. a konzorcium vezetőjeként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból több, mint kettőszáznyolcvannégyezer millió forint vissza nem térítendő támogatásból részesül, a támogatás intenzitása 75,78%. A szoftverfejlesztéssel foglalkozó középvállalkozás, valamint a Műegyetem kollégái munkájuk során felismerték, hogy a hálózatosodott tehcnológiák a szolgáltatásnyújtás területén, továbbá a szenzorokra és a különféle platformokra alapozott szolgáltatásfejlesztés a digitalizáció széleskörű hasznosítása szempontjából, az Ipar 4.0 zászlaja alatt nemzetközi szintű lehetőséget jelentenek. A projekt célja az ipari folyamatok hordozható eszközök segítségével történő vizualizálását és hatékony újrakonfigurálását végző szoftverplatform kifejlesztése. A rendszer alkalmazható a gyártástechnológia, az ipari folyamat felügyelet, valamint további szakterületeken egyaránt. A projekt megvalósításának kezdete 2017. november 1., a projekt tervezett befejezése 2019. október 31. A projekt céljairól és a projektmegvalósítás előrehaladásáról további információ a konzorciumban résztvevőktől kérhető, az info@autsoft.hu, valamint a adminisztracio@aut.bme.hu e-mailcímeken.

Ipari folyamatok virtuális valóság alapú vizualizálása és hatékony beavatkozás támogatása hordozható eszközökről

Az AutSoft Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések pályázati felhívásra 2017-1.3-1-VKE-2017-00015 azonosító számon K+F pályázati projektet valósítottak meg. Az „Ipari folyamatok virtuális valóság alapú vizualizálása és hatékony beavatkozás támogatása hordozható eszközökről című projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal összesen több, mint ötszázkilencvenkilencmillió forint összeggel támogatta. A projekt során kidolgozásra került egy ipari támogató és monitorozó szoftverrendszer, amelyet költséghatékonyan és modulárisan tudunk bevezetni a hazai gyártó kis- és középvállalatoknál. Az alapmodul jól integrálható a legtöbb gyártási vezérlő (PLC) rendszerhez. Ez segíti a termelő gépek monitorozásval a kihasználtságuk növelését, a karbantartások ütemezését, a kézi minőségellenőrzést, a műszakok megfelelő beosztását. A megoldással 20% feletti hatékonyságnövekedés, és néhány hónapos megtérülés érhető el. A gépi látáson alapuló modulunkra építve költséghatékonyabb selejtazonosítást biztosíthatunk, amely egyes (például autóipari) beszállítóknál a különböző elvárt minősítések megszerzését, és így megrendelésállomány bővülését okozza. A megoldás korszerűsített üzemek eredményességének javulásával a nemzetgazdaság számára hasznot és nemzetközi piacokra lépési lehetőséget jelent. A hordozható beavatkozó- és monitorozó kliensekkel a betanításon, továbbképzések idején tudunk rövidíteni. A piaci helyzetet elemezve havonta átlagosan 2 bevezetéssel számolunk. Megoldásunkkal a hazai gyártó KKV-k gyártásfelügyeleti rendszereinek piacán jelentős, 10%-ot meghaladó piaci részesedést tudunk az elkövetkező években szerezni. A projekt során kifejlesztett megoldás, amellett, hogy jó alapot jelent a termékkel történő piacra lépésre, alapját jelenti a területen történő továbbfejlesztésnek is. A projekt megvalósításának kezdete 2017. november 1., a projekt befejezése 2019. október 31. A projekt részleteiről és eredménytermékéről további információ a konzorciumban résztvevőktől kérhető, az info@autsoft.hu, valamint a adminisztracio@aut.bme.hu e-mailcímeken.

Energetikai hálózat adatmenedzsment rendszer (GDMS) kifejlesztése

Az AutSoft Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések pályázati felhívásra 2017-1.3-1-VKE-2017-00015 azonosító számon pályázatot nyújtottak be. Az „Ipari folyamatok virtuális valóság alapú vizualizálása és hatékony beavatkozás támogatása hordozható eszközökről című pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal összesen több, mint ötszázkilencvenkilencmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A záró szakmai beszámoló elfogadása folyamatban van. Az AutSoft Zrt. a konzorcium vezetőjeként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból több, mint kettőszáznyolcvannégymillió forint vissza nem térítendő támogatásból részesül, a támogatás intenzitása 75,69%.A projekt keretében a hazai gyártó kis- és középvállalatok számára történő korszerű, a termelés hatékonyságát az adatok gyűjtésével, elemzésével, majd a döntést követően a beavatkozáshoz szükséges információ hatékony eljuttatásával és azonnali beavatkozási lehetőség biztosításával növelő informatikai rendszerhez kapcsolódó kutatását, tervezését és megvalósítását végeztük el. A projekt eredményterméke egy olyan termék szintű gyártást támogató IKT keretrendszer lett, amely szenzor adatokból és a késztermékek paramétereiből gépi tanulási módszerekkel feltárja a termelés és gyártás kritikus pontjait, elősegíti a folyamatok optimalizációját, valamint lehetőséget nyújt a beavatkozási lehetőségre egy kiterjesztett és virtuális valóság alapú modul segítségével. A kísérleti fejlesztés során az üzleti logikát megvalósító backend rendszerhez web alapú frontend és natív mobil kliensek készültek, valamint kiterjesztett valóság alapú komponensek prototípusait készítettük el. A termék értékesítési előkészületei a projekt támogatási idejének lezárását követően azonnal megkezdődtek. Ezzel párhuzamosan további modulok kidolgozását végezzük az egyedi partneri és vevői igények alapján, elsősorban az új telepítések felhasználóinál felmerülő egyedi konkrét igények alapján. A projekt megvalósításának kezdete 2017. november 1. volt, a projekt fizikai befejezése 2019. október 31-én történt meg.A projekt céljainak megvalósításáról további információ a konzorciumban résztvevőktől kérhető, az info@autsoft.hu, valamint a adminisztracio@aut.bme.hu e-mail címeken.

Ipari folyamatok virtuális valóság alapú vizualizálása és hatékony beavatkozás támogatása hordozható eszközökről

Az AutSoft Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések pályázati felhívásra 2017-1.3-1-VKE-2017-00015 azonosító számon pályázatot nyújtottak be. Az „Ipari folyamatok virtuális valóság alapú vizualizálása és hatékony beavatkozás támogatása hordozható eszközökről című pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal összesen több, mint ötszázkilencvenkilencmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A záró szakmai beszámoló elfogadása folyamatban van. Az AutSoft Zrt. a konzorcium vezetőjeként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból több, mint kettőszáznyolcvannégymillió forint vissza nem térítendő támogatásból részesül, a támogatás intenzitása 75,69%.A projekt keretében a hazai gyártó kis- és középvállalatok számára történő korszerű, a termelés hatékonyságát az adatok gyűjtésével, elemzésével, majd a döntést követően a beavatkozáshoz szükséges információ hatékony eljuttatásával és azonnali beavatkozási lehetőség biztosításával növelő informatikai rendszerhez kapcsolódó kutatását, tervezését és megvalósítását végeztük el. A projekt eredményterméke egy olyan termék szintű gyártást támogató IKT keretrendszer lett, amely szenzor adatokból és a késztermékek paramétereiből gépi tanulási módszerekkel feltárja a termelés és gyártás kritikus pontjait, elősegíti a folyamatok optimalizációját, valamint lehetőséget nyújt a beavatkozási lehetőségre egy kiterjesztett és virtuális valóság alapú modul segítségével. A kísérleti fejlesztés során az üzleti logikát megvalósító backend rendszerhez web alapú frontend és natív mobil kliensek készültek, valamint kiterjesztett valóság alapú komponensek prototípusait készítettük el. A termék értékesítési előkészületei a projekt támogatási idejének lezárását követően azonnal megkezdődtek. Ezzel párhuzamosan további modulok kidolgozását végezzük az egyedi partneri és vevői igények alapján, elsősorban az új telepítések felhasználóinál felmerülő egyedi konkrét igények alapján. A projekt megvalósításának kezdete 2017. november 1. volt, a projekt fizikai befejezése 2019. október 31-én történt meg.A projekt céljainak megvalósításáról további információ a konzorciumban résztvevőktől kérhető, az info@autsoft.hu, valamint a adminisztracio@aut.bme.hu e-mail címeken.

Mesterséges intelligenciával támogatott termelésirányítás

Az AutSoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Konzorciumvezető) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (konzorciumi tag) konzorcium keretében támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú, „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati felhívásra. A „Mesterséges intelligenciával támogatott termelésirányítás” című, 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00263 azonosító számú támogatási kérelmet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásra érdemesnek minősítette. A projekt összköltsége 714.670.530, – Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 457.893.150, – Ft. A projekt során kifejlesztésre kerülő termék olyan korszerű, gépi tanulással és üzleti intelligenciával támogatott komponenseket nyújt, melyek a KKV szektor igényeit kívánja kielégíteni. A termék a gyártó szektorban működő hazai és nemzetközi piacon tevékenykedő KKV-knak készül. Több ágazat hasznosítani tudja, de elsősorban a gép, szerszám- és berendezés gyártás, az összeszerelő ágazat, az élelmiszeripar és a bútorgyártás a megcélzott ágazat. Fő motivációnk a KKV szektor gyártási folyamatai digitalizálásának elősegítése a KKV szektorhoz illeszkedő költségszínvonalon. A támogatott folyamat lefedi a megrendelés beérkezését, a rendelés ERP jellegű rendszerben történő érkeztetését, az ERP rendszer által a gyártás ütemezését, azaz a megfelelő gyártósorhoz rendelést, azon belül az időbeli ütemezést és a gyártó cella szintű ütemezést. Továbbá, lefedi a gyártási folyamat monitorozását, beleértve a tesztelési, operátor kiképzési és karbantartási folyamatokat is, azaz biztosítja a teljes folyamat transzparens követhetőségét. A folyamat során gyűjtött adatok elemzése áttekinthetővé teszi a megrendelés fogadásától a kiszállításig a gyár áteresztő képességét, azonosíthatóvá válnak a szűk keresztmetszetű pontok, és optimalizálhatóvá válik a folyamat. További információ: AutSoft Zrt., telefon: +36 (70) 907-3300, www.autsoft.net