Az AutSoft Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések pályázati felhívásra 2017-1.3-1-VKE-2017-00015 azonosító számon pályázatot nyújtottak be. Az „Ipari folyamatok virtuális valóság alapú vizualizálása és hatékony beavatkozás támogatása hordozható eszközökről című pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal összesen több, mint ötszázkilencvenkilencmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A záró szakmai beszámoló elfogadása folyamatban van.

Az AutSoft Zrt. a konzorcium vezetőjeként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból több, mint kettőszáznyolcvannégymillió forint vissza nem térítendő támogatásból részesül, a támogatás intenzitása 75,69%.
A projekt keretében a hazai gyártó kis- és középvállalatok számára történő korszerű, a termelés hatékonyságát az adatok gyűjtésével, elemzésével, majd a döntést követően a beavatkozáshoz szükséges információ hatékony eljuttatásával és azonnali beavatkozási lehetőség biztosításával növelő informatikai rendszerhez kapcsolódó kutatását, tervezését és megvalósítását végeztük el.

A projekt eredményterméke egy olyan termék szintű gyártást támogató IKT keretrendszer lett, amely szenzor adatokból és a késztermékek paramétereiből gépi tanulási módszerekkel feltárja a termelés és gyártás kritikus pontjait, elősegíti a folyamatok optimalizációját, valamint lehetőséget nyújt a beavatkozási lehetőségre egy kiterjesztett és virtuális valóság alapú modul segítségével.

A kísérleti fejlesztés során az üzleti logikát megvalósító backend rendszerhez web alapú frontend és natív mobil kliensek készültek, valamint kiterjesztett valóság alapú komponensek prototípusait készítettük el. A termék értékesítési előkészületei a projekt támogatási idejének lezárását követően azonnal megkezdődtek. Ezzel párhuzamosan további modulok kidolgozását végezzük az egyedi partneri és vevői igények alapján, elsősorban az új telepítések felhasználóinál felmerülő egyedi konkrét igények alapján.

A projekt megvalósításának kezdete 2017. november 1. volt, a projekt fizikai befejezése 2019. október 31-én történt meg.
A projekt céljainak megvalósításáról további információ a konzorciumban résztvevőktől kérhető, az info@autsoft.hu, valamint a adminisztracio@aut.bme.hu e-mail címeken.