Zenitech vesztegetés elleni nyilatkozat

A Zenitech elkötelezett amellett, hogy az Egyesült Királyságban és a tengerentúlon folytatott üzleti tevékenységei során a legmagasabb etikai és integritási normákat alkalmazza. Minden alkalmazott és a Zenitech nevében eljáró személy felelős a vállalat hírnevének megőrzéséért, valamint a vállalat üzleti tevékenységének becsületes és professzionális lebonyolításáért.

A Zenitech úgy véli, hogy a megvesztegetés és a korrupció káros hatással van az üzleti életre, mivel aláássa a jó kormányzást és torzítja a szabad piacokat.

Az átlátható, tisztességes magatartás elősegíti a Zenitech és üzleti partnerei, valamint ügyfelei közötti mélyebb bizalmi kapcsolatok kialakulását. Ez létfontosságú a vállalat hírneve és jövőbeli növekedése szempontjából.

A Zenitech nem tolerálja a megvesztegetés semmilyen formáját, legyen az közvetlen vagy közvetett, sem az alkalmazottai, sem a tanácsadói, sem a számára vagy a nevében eljáró személyek vagy vállalatok által vagy által. Az igazgatótanács és a felső vezetés elkötelezett amellett, hogy a 2010. évi vesztegetési törvénynek megfelelően a vállalaton belül hatékony rendszereket vezessen be és szerezzen érvényt a vesztegetés megelőzésére, nyomon követésére és megszüntetésére.

A Zenitech rendelkezik egy vesztegetés elleni politikával, amely ismerteti a vállalat álláspontját a vesztegetés megelőzésével és tiltásával kapcsolatban. A vesztegetés elleni politika minden alkalmazottra, valamint az Egyesült Királyságban és a tengerentúlon dolgozó kölcsönzött munkavállalókra, tanácsadókra és vállalkozókra egyaránt vonatkozik. Minden alkalmazott és a vállalat nevében eljáró más személy köteles megismerni és betartani a Zenitech megvesztegetés elleni politikáját.

A vesztegetés olyan pénzügyi előny vagy egyéb jutalom, amelyet egy magánszemélynek vagy vállalatnak felajánlanak, adnak vagy kapnak (akár közvetlenül, akár közvetve) annak érdekében, hogy az adott személyt vagy vállalatot arra ösztönözzék vagy befolyásolják, hogy köz- vagy vállalati feladatokat vagy kötelezettségeket helytelenül lásson el.

Az alkalmazottaknak és a vállalat nevében vagy megbízásából eljáró más személyeknek szigorúan tilos kenőpénzeket vagy jogosulatlan kifizetéseket adni, kérni vagy elfogadni.

A vesztegetés elleni intézkedések részeként a vállalat elkötelezett az átlátható, arányos, ésszerű és jóhiszemű vendéglátási és promóciós kiadások mellett. Az ilyen kiadásokat előzetesen engedélyeztetni kell, a vállalat vesztegetés elleni politikájában meghatározott eljárásokkal összhangban.

A vállalat vesztegetés elleni politikájának egy munkavállaló általi megsértése fegyelmi eljárást von maga után, amely súlyos kötelességszegés megállapítását és azonnali elbocsátást eredményezhet. Az alkalmazottaknak és a vállalat nevében eljáró más személyeknek tudomásul kell venniük, hogy a vesztegetés bűncselekmény, amely akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel és/vagy korlátlan pénzbírsággal sújtható az egyénre, illetve korlátlan pénzbírsággal a vállalatra nézve.

A Zenitech nem fog olyan szolgáltatókkal, ügynökökkel vagy képviselőkkel üzletet kötni, akik nem támogatják a vállalat vesztegetés elleni célkitűzéseit. A vállalat fenntartja magának a jogot, hogy azonnali hatállyal felmondja a vállalat számára vagy nevében eljáró harmadik felekkel kötött szerződéses megállapodásokat, amennyiben bizonyíték van arra, hogy azok vesztegetést követtek el.

A Zenitech vesztegetés elleni intézkedéseinek sikere attól függ, hogy minden alkalmazott és a vállalat nevében eljáró személy kiveszi-e a részét a vesztegetés felderítésében és felszámolásában. Ezért minden alkalmazottat és a vállalat nevében vagy megbízásából eljáró személyt arra ösztönözünk, hogy a vesztegetés elleni politikában meghatározott eljárásoknak megfelelően jelentsenek minden vesztegetés gyanúját. A vállalat támogatja azokat a személyeket, akik ilyen bejelentést tesznek, feltéve, hogy azt jóhiszeműen teszik.

Christopher Lacy-Hulbert

Zenitech vezérigazgató

április 1. 2022

Ed Batrouni

Zenitech vezérigazgató

április 1. 2022