Munkavállalói Panaszkezelési Szabályzat

(Védett bejelentések)

Dokumentum besorolása Dokumentum referenciaszám Dátum Dokumentum tulajdonosa
Külső és belső használatra HR-DOC-A07-06 06/12/2023 Lucy Dodd

Verziószám követés

Verzió Dátum Felülvizsgáló Változások leírása
1 2019/08/26 Debs Danbury Dokumentum létrehozása

Közzététel

Név Munkaköri megnevezés
Minden munkavállaló Minden munkavállaló
Szerződött felek Alvállalkozók, gyakornokok, nem vezetőségi tagok, önkéntesek és a Zenitech-kel szerződésben álló bármilyen külső személyek
Zenitech Website A Zenitech külső érdekeltjei

Jóváhagyás

Név Pozíció Dátum
Christopher Lacy-Hulbert Igazgató 2023. december 12.

Bevezetés

A Zenitech elkötelezett a legmagasabb etikai és üzleti magatartási normák mellett. A munkavállalói aggályok felvetése az egyik leghatékonyabb módja a munkahelyi visszaélések megelőzésének és megszüntetésének.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az aggály felvetése ijesztő lehet. Mindazonáltal arra bátorítjuk Önt, hogy amennyiben visszaélésre gyanakszik, a lehető leghamarabb jelentse az aggályait a vállalaton belül. Mi itt vagyunk, hogy meghallgassuk és komolyan vesszük az Ön által felvetett aggályokat.

Ez a szabályzat ismerteti a munkavállalói aggályok felvetésére vonatkozó eljárást, azt, hogy hogyan kezeljük a beérkezett bejelentéseket, valamint azt, hogy milyen támogatást és védelmet kaphat, ha panaszt tesz.

Ez a szabályzat nem képezi az Ön munkaszerződésének részét, és fenntartjuk a jogot, hogy bármikor részben vagy egészben módosítsuk vagy visszavonjuk.

Hatály

A szabályzat kiterjed:

 • az általunk alkalmazott vagy korábban alkalmazott összes alkalmazottra és munkavállalóra
 • minden olyan természetes személyre, aki vállalkozóként vagy alvállalkozóként velünk szerződéses viszonyban áll vagy állt korábban, vagy azok irányítása vagy felügyelete alatt dolgozik
 • a velünk szerződéses viszonyban álló vagy korábban általunk alkalmazott gyakornokokra, fizetett vagy fizetetlen gyakornokokra, önkéntesekre, egyéni vállalkozókra
 • bármely személyre, aki velünk szerződéskötést megelőzően állt kapcsolatban
 • azokra, akik tulajdonosi érdekeltséggel rendelkeznek a csoportunk bármelyik vállalatában, beleértve a befektetőinket és a nem vezetőségi tagjainkat is

Ha nem biztos abban, hogy aggályait a munkavállalói aggályokra vonatkozó szabályzat vagy a sérelmi eljárás keretében kell-e kezelni, kérjük, további tanácsért forduljon a helyi People csoporthoz. A szabályzat közérdekű szabálysértésekre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a szabálysértés más embereket, például munkatársakat, ügyfeleket, beszállítókat vagy a nyilvánosságot érinti. Ez a közjóra vonatkozó értékek és elvek széles körét fedi le, vagy azt, hogy mi szolgálja a társadalom érdekeit (a lényeges vagy súlyos jogsértéseket is ideértve).

Ha az Ön aggodalma olyan személyes sérelemmel kapcsolatos, amely nem közérdekű (például munkahelyi megfélemlítéssel vagy zaklatással kapcsolatos állítások, vagy a munkaszerződésének megsértésére vagy nem teljesítésére vonatkozó állítás, vagy bármely más, nem közérdekű belső szabályzat megsértése), akkor azt a helyi régió külön sérelmi eljárása keretében kell felvetnie.

Ha nem biztos abban, hogy az aggodalmát a munkavállalói aggályokra vonatkozó politika vagy a panaszkezelési eljárás keretében célszerű-e kezelni, kérjük, forduljon a helyi People osztályhoz további tanácsért.

A szabályzat alapjául szolgáló törvényi háttér

A magánszemélyeket a következő szabályozások védik meg attól, hogy hátrány érje őket egy közérdekű bejelentés esetén:

 • Az Egyesült Királyságban a védelmet az 1996. évi Employment Rights Act (a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1998. évi törvénnyel módosított) törvény biztosítja.
 • Litvániában, Magyarországon és Romániában a tagállamok az Európai Unió a közérdekű bejelentésekről szóló irányelvének (2019/1937) hatálya alatt nyújtandó védelmet biztosítják.

A jelen szabályzat hatálya alá tartozó munkavállalói aggályok

A jelen szabályzat értelmében munkavállalói aggály felvetésének minősül a következőkkel kapcsolatos feltételezett jogsértés vagy jogsértés kockázatának bejelentése (a felsorolás nem teljes):

 • bűncselekmény – pl. vesztegetés felajánlása vagy más csalásnak minősülő tevékenység
 • jogi kötelezettség elmulasztása – pl. gondatlan mulasztás
 • joggal való visszaélés – pl. egy munkavállaló tisztességtelen elbocsátása, amiért az felvetette az aggodalmát
 • az egyén vagy a nyilvánosság egészségének és biztonságának veszélyeztetése – pl. szennyezett élelmiszer felszolgálása
 • a környezet károsítása – pl. egy vállalat szennyezi a helyi folyót
 • bármely hatóság (pl. rendőrség, bíróság) vizsgálatának akadályozása vagy illetéktelen befolyásolási kísérlete
 • jogellenes tevékenységek finanszírozása – pl. közpénzek/közvagyonok jogellenes vagy nem átlátható felhasználása
 • egyéb gyanús tevékenységek, amelyek jogellenes vagy súlyos kötelességszegésnek minősülhetnek
 • a fentiek bármelyikének eltitkolása vagy eltussolásának kísérlete.

Nem szükséges, hogy bizonyítsa a jogsértést. Ahhoz azonban, hogy a törvények védelmet nyújtsanak Önnek a hátrányos bánásmóddal vagy elbocsátással szemben, ésszerűen kell feltételeznie, hogy jogellenes cselekményt követnek el, követtek el vagy fognak elkövetni, és hogy az Ön által tett bejelentés közérdekű.

A munkavállaló által egy másik személynek vagy a vállalat hírnevének ártó szándékkal tett, tudatosan hamis vagy zaklató szándékú állításai fegyelmi eljárást vonnak maguk után, amely akár a vállalat általi elbocsátást is eredményezheti.

1. szakasz – A panasz bejelentése

Ha a jelen szabályzat hatálya alá tartozó bármilyen típusú szabálytalansággal kapcsolatban megalapozott aggálya van, bizalmasan, a területileg illetékes People vezetőhöz kell fordulnia.

Aggodalmát szóban vagy írásban is felvetheti. Javasoljuk, hogy használja a formanyomtatványunkat a munkavállalói aggályok felvetéséhez, majd küldje el bizalmasan e-mailben az aggodalmát a területileg illetékes People vezetőnek (az ő adatait megtalálja a HiBob nevű személyzeti platformunkon).

Ha Ön nem alkalmazott, ugyanezt a formanyomtatványt használhatja az aggodalmának felvetéséhez. Ezt elküldheti e-mailben a helyi People vezetőnek, vagy elküldheti postán az alábbi címre.

Bár bátorítjuk, hogy adja meg elérhetőségét, természetesen névtelenül is felvetheti aggodalmát, írásos úton, amelyet postán kell eljuttatnia az Egyesült Királyságban található csoportunk központi irodájába, a Zenitech Limited, 4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN címre, a Chief People Officer részére.

Fontos, hogy világosan meghatározza:

 • a feltételezett szabálysértés részleteit;
 • az érintett személyek nevét; és
 • hogy milyen intézkedést (ha van ilyen) kér.

Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy megkérjük Önt, hogy vegyen részt egy megbeszélésen, hogy tisztázzuk aggodalmának jellegét. Ennek megszervezésére a lehető leghamarabb sor kerül. Ha kívánja, a megbeszélésre magával viheti egy kollégáját, vagy adott esetben a szakszervezet képviselőjét is. Amennyiben szükségesnek ítéli, a People csoport egy tagja is jelen lehet, aki egyben jegyzőkönyvet is vezet.

Ha ilyen megbeszélésre van szükség, teljes és pontos jegyzőkönyvet készítünk, és biztosítjuk, hogy a személyes adatok kezelése bizalmasan és az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően történjen.

Kérjük, vegye figyelembe: Ha Ön Magyarországon nyújtja be panaszát, figyelembe vesszük, hogy a magyar jogban a panaszokról szóló törvény a külső személyekre vonatkozó kiterjesztett rendelkezéseket tartalmaz.

Kérjük, kattintson ide a jelen szabályzat kiegészítő mellékletének eléréséhez.

2. szakasz – Válaszadás a panaszra

Az ezen szabályzat alapján felmerült aggályokat a kézhezvételtől számított 7 munkanapon belül visszaigazoljuk.

A területileg illetékes People vezető dönt arról, hogy szükség van-e vizsgálatra, és ha igen, akkor ki a legmegfelelőbb személy annak lefolytatására. Ez a vizsgálatot végző vezető lesz.

Ha nincs szükség kivizsgálásra, 10 munkanapon belül írásban közöljük Önnel, hogy miért nem tartjuk szükségesnek az intézkedést.

3. szakasz – Kivizsgálás

A vizsgálatot végző vezető írásban megerősíti Önnek, hogy vizsgálatot folytat, és ismerteti a vizsgálat befejezésének ütemezését.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy valóban megtörtént-e a feltételezett szabálysértés. A jogsértés jellege szükségessé teheti, hogy a vizsgálatot végző vezető külső feleket (jogi tanácsadókat, könyvvizsgálókat vagy más tanácsadókat) vonjon be, de csak a vizsgálathoz szükséges mértékben.

Célunk, hogy minden vizsgálatot a tudomásul vételtől számított legfeljebb 30 napon belül befejezzünk, azonban a vizsgálat szintje és az ehhez szükséges idő a feltételezett szabálysértés jellegétől függően változik.

A feltételezett jogsértés jellegétől függően ebben a szakaszban szükség lehet az Igazgatótanács tájékoztatására is.

4. szakasz - Döntéshozatal

A vizsgálatból származó bizonyítékok mérlegelését követően a vizsgálatot végző vezető 7 munkanapon belül írásban tájékoztatja Önt az eredményről és a további lépésekről vagy intézkedésekről. Bár törekszünk arra, hogy átfogó visszajelzést adjunk Önnek, bizonyos esetekben ez nem lehetséges, például adatvédelmi szabályok vagy bizalmasan kezelendő érzékeny kérdések esetén.

Döntésünk a következő intézkedések közül egyet vagy többet tartalmazhat:

 • a feltételezett jogsértés bejelentése az illetékes külső hatóságoknál (pl. rendőrség, környezetvédelmi ügynökségek, bíróságok stb.)
 • megfelelő fegyelmi intézkedések meghozatala a szabálysértéssel gyanúsított személlyel szemben, vállalaton belül
 • a vizsgálat megszüntetése, ha a feltételezett szabálysértésre vonatkozóan nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték
 • a vizsgálat megszüntetése, ha megállapítást nyer, hogy a szabálysértés nem tartozik e szabályzat hatálya alá

5. szakasz - Következmények és szankciók

A vizsgálat eredményei és a meghozott döntés alapján meghatározzuk a szabálytalanságok következményeként szükséges szankciókat vagy korrekciós intézkedéseket.

Bármely munkavállaló, aki részben vagy egészben felelős a szabálysértésért, súlyos kötelességszegés miatt fegyelmi eljárás alá vonható, akár elbocsátásig terjedő fegyelmi eljárással is. A szabálysértés jellegétől függően a személyt jogi vagy polgári jogi szankciókkal is sújthatják.

Más személyek esetében a szankció a vállalatunk és az adott személy közötti kapcsolat jellegétől függ a szabálysértés idején, valamint a szabálysértés súlyosságától.

Abban a valószínűtlen esetben, ha nem kap választ a vállalatunktól, vagy a vállalat nem tett semmilyen intézkedést a feltételezett visszaélésre vonatkozó információkra válaszul, jogában áll közvetlenül az Ön régiójában illetékes hatósághoz fordulni (lásd alább).

6. szakasz - Fellebbezés

Ha nem elégedett azzal, ahogyan az aggodalmát kezelték, forduljon a területileg illetékes Igazgatóhoz vagy a globális People Operations vezetőhöz. Ez nem lehet ugyanaz a személy, aki az eredeti problémát kezelte.

A fellebbezést írásban kell benyújtania. Fontos, hogy világosan megfogalmazza a fellebbezés indoklását, azaz azt, hogy Ön szerint az eredeti aggályát miért nem kezelték kielégítően.

Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a fellebbezés jellegének tisztázása érdekében találkozóra hívjuk Önt. Ennek megszervezésére a lehető leghamarabb sor kerül. Ha kívánja, a megbeszélésre magával viheti egy kollégáját vagy adott esetben a szakszervezet képviselőjét is. Amennyiben azt helyénvalónak tartják, a People csoport egy tagja is jelen lehet.

Megvizsgáljuk a fellebbezésének indokait, és felülvizsgáljuk, hogy miként kezelték az eredeti bejelentését. Az eredményről a lehető leggyorsabban, de legkésőbb a fellebbezés benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt.

Bizalmasság és anonimitás

Szeretnénk, ha Ön nyugodtan, nyíltan fel tudná hozni munkavállalói aggályait, és aktívan bátorítjuk erre.

Amennyiben Ön munkavállalói aggályát jelzi, a lehető legnagyobb mértékben törekszünk a bizalmasságra és megőrizzük az Ön anonimitását. Ha bárki előtt azonosítanunk kell Önt, erről előzetesen értesítjük.

Bármely bejelentést vagy az azt követő vizsgálatot szigorúan bizalmasnak tekintjük, és az Ön aggodalmával foglalkozó bármely személy is így kezeli. Amennyire csak lehetséges, megőrizzük az Ön anonimitását, és ha jogos okból azonosítanunk kell Önt, erről előzetesen értesítjük.

Személyes adatok

Ezzel a szabályzattal összefüggésben mind az aggályokat felvető személyről, mind a feltételezett jogsértésben érintett más személyekről is kaphatunk információkat, beleértve az érzékeny adatokat is.

Az e szabályzat alapján kapott valamennyi információt a feltételezett jogsértés helyszínére vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, és minden esetben az Európai Parlament 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének (EU/GDPR) 27. cikkével és az Egyesült Királyságban az adatvédelmi törvénnyel (2018) összhangban kezeljük.

Az Ön iránti elkötelezettségünk

A törvény szerint joga van ahhoz, hogy ne érje hátrányos bánásmód (beleértve a méltánytalan büntetést, fegyelmi büntetést vagy elbocsátást) azért, mert Ön munkavállalói aggályokat vetett fel.

Ha a jelen szabályzattal összhangban munkavállalói aggályát jelzi, biztosítjuk, hogy Önt tisztelettel kezeljük, és megfelelő támogatásban és védelemben részesítjük.

Ha azt mondják Önnek, hogy ne tegyen fel vagy ne folytassa a munkavállalói aggályok felvetését, vagy ha úgy véli, hogy hátrányos bánásmódban részesült azért, mert munkavállalói aggályt vetett fel, akkor jelentse az ügyet a helyi People vezetőjének. Másik lehetőségként a sérelmi eljárásunk keretében is felvetheti az ügyet.

Nem tűrünk el semmilyen olyan magatartást, amely a munkavállalót hátrányos bánásmódnak teszi ki azért, mert felvetette az aggodalmát, és a fegyelmi eljárásunk keretében fogjuk kezelni.

Ha megállapítjuk, hogy egy személy tudatosan hamis vádakat fogalmazott meg, az szintén fegyelmi vétségnek minősül, és a fegyelmi eljárásunk keretében kezeljük.

A munkavállalói aggályok külső felvetése

Arra biztatjuk Önt, hogy először is a vállalaton belül vesse fel munkavállalói aggályait. Ha azonban úgy érzi, hogy nem történt megfelelő intézkedés, akkor jelentse az ügyet a megfelelő előírt szervnek vagy személynek.

Egyesült Királyság – a védett bejelentés megtételének módjáról a GOV.UK oldalon található információ.

Magyarország – a 2023. évi XVV. törvény a a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról, az úgynevezett “panasztörvény”.

Litvánia – a Litván Köztársaság ügyészsége (a bejelentők védelméről szóló törvény 4.4.4. szakasza).

Románia – a közérdekű bejelentők védelméről szóló 361/2022. sz. törvény IV. fejezetének 12-17. cikkei.

Az Ön régiójában az előírt szervek vagy személyek listája a legjobb kiindulópont ahhoz, hogy azonosítsa azt a szabályozó hatóságot, amely előtt nyilvánosságra hozhatja aggályait. Az előírt szervek vagy személyek azok a szabályozó hatóságok, amelyeket a kormány kijelölt, hogy felelősek legyenek a bejelentések meghallgatásáért és kezeléséért az adott ágazatban.

Könnyebben kaphat védelmet a bejelentésekről szóló törvények alapján, ha aggodalmait egy előírt szervhez vagy személyhez juttatja el, mint más külső szervekhez, például a médiához. Csak nagyon ritka és kivételes körülmények között lehet a média megkeresése megfelelő módja az aggodalom megoldásának.

A jelen szabályzatot évente megújítjuk és felülvizsgáljuk a folyamatos fejlesztési folyamat részeként.