Kiegészítő melléklet a Munkavállalói Panaszkezelési Szabályzathoz

Kizárólag Magyarországon alkalmazandó

A Zenitech Csoport munkavállalói panasztételre vonatkozó szabályzatát, és a jelen kiegészítést mind a Zenitech Hungary Kft. (3526 Miskolc, Arany János tér 1. C-D. ép. földszint), valamint az AutSoft Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark “C” ép.) esetében alkalmazni kell.

Az Európai Unió tagállamai saját belátásuk szerint dönthetnek arról, hogy miként fogadják el a panasztételi irányelv (2019/1937) rendelkezéseit, és egyes esetekben további védelmet biztosítanak-e az ezen irányelv hatálya alá tartozó aggályok kivizsgálására vonatkozó eljárásokhoz.

A fentiekkel összhangban a Magyar Országgyűlés úgy döntött, hogy a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről és a visszaélések bejelentésének szabályairól szóló 2023. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: Panasztörvény) olyan módon iktatja be, hogy kiegészítő védelmet nyújtson. Jelen kiegészítés a Panasztörvénynek való megfelelés érdekében került kiadásra.

A jelen Kiegészítés és a Szabályzat rendelkezései közötti eltérések esetén Magyarországon a Kiegészítés rendelkezései az irányadóak.

Ennek megfelelően a jelen Kiegészítésben szereplő fogalommeghatározások és hivatkozások a következők:

 • “bejelentő” – minden olyan személy, (beleértve a nem munkavállalót is) aki be kíván jelenteni egy problémát.
 • “vállalat” – a munkáltató, a Zenitech Csoport

1. szakasz – A panasz bejelentése

A magyarországi bejelentési formanyomtatvány (mind a Zenitech Hungary Kft., mind az AutSoft Zrt. esetében) az alábbi címen kérhető.

A kitöltött formanyomtatványt e-mailben vagy postai úton lehet elküldeni. Amennyiben azonban a bejelentő névtelen kíván maradni, a bejelentést írásban, az formanyomtatvány kitöltése nélkül is elküldheti az alábbi címre.

E-mail cím: mariann.farkas@zenitech.co.uk,
Postai úton: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark “C”. ép., címezve: Farkas Mariann, HR vezető (a vonatkozó eljárás lefolytatására kijelölt személy).

Ha a vállalathoz szóbeli aggály érkezik:

 • a vállalat köteles a beszélgetésről teljes és pontos jegyzőkönyvet felvenni;
 • a vállalat tájékoztatja a bejelentőt a rosszhiszeműen megfogalmazott aggályok következményeiről, az eljárási szabályokról és arról, hogy a bejelentő személyes adataira vonatkozó adatkezelés az eljárás részeként hogyan történik.

Ha a bejelentőt felkérik, hogy vegyen részt egy megbeszélésen az aggály jellegének tisztázása érdekében:

 • a bejelentő nem hozhat magával munkatársat, (ha a Zenitech Csoport alkalmazottja) azonban jogi képviselőt hozhat magával; és
 • a vállalat is kérheti, hogy jogi képviselője is jelen legyen a megbeszélésen.

2. szakasz – Válaszadás a panaszra

A bejelentőnek a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül visszaigazolást kell küldeni, amelyben:

 • a bejelentőt tájékoztatni kell a panasztörvénnyel összhangban lévő eljárás megindításáról,
 • a vállalat megküldi a személyes adatok adatkezelésére vonatkozó értesítést; és
 • a vállalat tájékoztatja a bejelentőt az eljárási szabályokról (beleértve az eljárás befejezésének határidejét).

A vállalat célja, hogy az összes vizsgálatot lezárja, és a bejelentőnek az aggály beérkezésétől számított 30 napon belül válaszoljon. Ha azonban az aggály jellege vagy összetettsége miatt az eljárás nem zárható le 30 napon belül, a vállalat tájékoztatja a bejelentőt a szükséges hosszabbításról. Ilyen esetekben a vállalat arra törekszik, hogy az ilyen meghosszabbított eljárásokat az aggály beérkezésétől számított 3 hónapon belül lezárja.

6. szakasz – Fellebbezés

A fellebbezés benyújtásának határideje a vizsgálat eredményének kézhezvételétől számított 14 nap.

A fellebbezést írásban kell benyújtani a fent említett e-mail vagy postai címre. Ha a bejelentőt felkérik, hogy vegyen részt egy megbeszélésen az aggály jellegének tisztázása érdekében:

 • a bejelentő nem hozhat magával munkatársat, (ha a Zenitech Csoport alkalmazottja) azonban jogi képviselőt hozhat magával; és
 • a vállalat is kérheti, hogy jogi képviselője is jelen legyen a megbeszélésen.

A fellebbezés indokait megvizsgálják, és a vállalat felülvizsgálja az eredeti bejelentés kezelésének módját. A bejelentőt a lehető leggyorsabban, de legkésőbb a fellebbezés benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatják az eredményről.